Home ModeAtt följa sitt eget mode

Att följa sitt eget mode

Trendspanare, bloggare och modemagasin arbetar för att informera oss om vilka trender som gäller under säsongerna. Vi formligen matas med information om vad det är som gäller och hur man klär sig rätt. Ett problem med trender är förstås att de är tidsbegränsade och ofta helt godtyckligt grundade. De bidrar till en massiv överkonsumtion av kläder i västvärlden och ett, kan man tycka, onödigt tryck på miljön.

kvinna med egen stilDet finns förstås olika förhållningssätt till mode och trender och vid olika tillfällen i livet kan säkert det ena ersätta det andra. Många använder idag trender som inspiration för egna tolkningar och alltfler ställer sig på tvären inför uppmaningarna i modemagasinen. En ökande medvetenhet och kunskap kring miljöpåverkan och etiska problem har skapat ett växande avstånd mellan konsumenten och modevärlden.

Att ifrågasätta normer kommer kanske framförallt med mognad och kanske är det det vi ser när en stor del av köpkraften vänder ryggen till och väljer att handla begagnat och ekologiskt. Vi ser hur vår egen konsumtion bidar till tveksamheter och har börjat välja annorlunda. Att följa sitt eget mode, att välja vad man känner för, vad som är bekvämt eller vad som återspeglar ens sinnesstämning känns mindre ytligt och mer medvetet. Paradoxalt nog har trender kring moderation uppstått. -Att klä sig vardagligt och trist. Kanske är vi trötta på det extravaganta?

När du handlar online, titta och låt dig för all del inspireras. Känn efter och hitta alternativ som du kan stå upp för och leva med. Att överskrida gränser och gå sin egen väg kan både innebära att köpa den där kappan för tusentals kronor och att sticka en egen. Det viktigaste är att dina val görs grundade på dina egna känslor och åsikter och inte en främlings åsikter om vad som ”just nu gäller”.